Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

اشنایدر - Schneider

تاریخ 170ساله شرکت اشنایدر الکتریک

از سال 1836 تا امروز که شرکت اشنایدر الکتریک به متخصص در مدیریت انرژی تبدیل شده است .

شروع فعالیت شرکت در زمینه های آهن وفولاد،ماشین آلات و کشتی سازی بود که بعد به برق و اتوماسیون نقل مکان کرد. پس از 170 سال اشنایدرالکتریک امروزه به ارائه دهنده راه حل های بهره بری انرژی تبدیل شده است

قرن 19

1836:برادران اشنایدر پس از2سال فعالیت های ریخته گری کمپانی اشنایدر را تاسیس کردند.

1891:پس از تبدیل شدن به یک متخصص تسلیحات ،اشنایدر ابداعات خود را به بازار برق وارد کرد.

نیمه اول قرن 20

1919: استقرار اشنایدر در آلمان و شرق اروپا از طریق اتحادیه صنعتی و مالی اروپا(EIFU). پس از آن فعالیت خود را به ساخت موتورهای الکتریکی،تجهیزات برق برای ایستگاه ها و لوکوموتیو بزرگ ادامه داد .

پس از جنگ : اشنایدر به تدریج ساخت تسلیحات را رها کرد و به ساخت وساز ، فولاد وبرق رو آورد این شرکت به تنوع بخشیدن و بازکردن بازارهای جدید مجددا سازماندهی شد.

1981-1997: گروه اشنایدر به تمرکز بر صنعت برق جدا از فعالیت های غیر استراتژیک آن است.

در اوایل قرن 21

2000-2009 : دروه رشد عالی ، موقعیت شرکت در بازار جدید : یو پی اس(منبع تغذیه اضطراری)،کنترل حرکت،اتوماسیون ساختمان و امنیت و تبدیل شدن به متخصص جهانی در مدیریت انرژی.